Omgevingsmanagement, de kern is de mens


De basis voor succesvol omgevingsmanagement is communiceren vanuit de gedeelde menselijke ervaring. Niet de regels en de rollen maken de relatie, maar het contact vanuit het wezenlijke wat we zijn. Onder de rol die we aannemen of de emotie waarmee we ons identificeren, zijn we allemaal mens van vlees en bloed en willen we graag het beste voor onszelf en de wereld om ons heen. Goed omgevingsmanagement vraagt dus een goede afstemming op die gedeelde ervaring en tegelijk inlevingsvermogen in de wensen en belangen van de gespreks- of samenwerkingspartner.

Vanuit die gedeelde ervaring respecteren we elkaars rollen en verschillende belangen. Afstemmen op alle niveaus (bestuurlijk niveau, projectniveau, omgevingsniveau, inwoner- of straatniveau) is van belang; zo ontstaan er gemakkelijk verbindingen die voorbij de rollen gaan. Vanuit die verbinding benut je als omgevingsmanager het speelveld dat binnen de wet- en regelgeving ligt. En dan blijkt er vaak veel meer mogelijk dan in eerste instantie werd gedacht.